Troy LouannSm

 1. 10ヶ月前

  Budgeten tas från resten av projektauktionen, sa han.
  Han medger att de nationella vägförhållandena blir värre. Många asfaltytor börjar spricka och bilda frakturer. Till följd av detta kan trafikanterna inte köra med hastigheter på 60 kilometer i timmen. De kör långsamt och orsakar att vägarna ökar. Som ett resultat kan frakturer bli hål under några dagar, sa han.
  Exempel på vägar som börjar många hål är Lazio tröja Surabaya-Malang utanför vägtullen. Vägen går ofta ombi tunga fordon. Frakturer är också många på olika punkter. Tillståndet antas bli värre. Dessutom är den nuvarande regnintensiteten fortfarande hög. Potentiella sprickor i ett mycket stort hål.
  Laget går snabbt. Eftermiddagen övervakar de sig längs de nationella vägarna. Sedan är det dags att bry sig om den nödvändiga delen. Behandlingen är perfunctory. Det kan vara som en heaping, sedan asfalt. Vi gjorde det på grund av jakten Schalke 04 tröja med tiden, förklarade han.
  Chefen för BBPJN VIII I Ketut Darmawahana hävdade, BBPJN VIII stängde inte sina ögon för det ansvar han bär. Under detta steg begränsade BBPJN VIII regler. När det är en instruktion från mitten, flyttar laget omedelbart i fältet. Det är vårt åtagande att ta itu med infrastrukturproblem i östra Java, sa han.

 

または 登録して返信...